menu

DE SLIMME BOUWPLAATS

Méér dan tijdelijke toegangscontrole en persoonsregistratie

SHARE@WORK

Control, compliance and a smart building site

Share@Work levert slimme oplossingen voor elke bouwplaats die méér bieden dan tijdelijke toegangscontrole en persoonsregistratie. Met onze totaalaanpak verzamelen en checken wij continu in real time alle verplichte documenten (RSZ, ketenaansprakelijkheid) zodat u als aannemer steeds in regel bent met de wetgeving. Wij melden mogelijke onregelmatigheden zodat u meteen actie kunt ondernemen en boetes vermijdt. Uw onderaannemers werken actief mee (registratie, aanleveren documenten...) wat u extra tijd en geld bespaart. Op elk moment heeft u alle relevante gegevens ter beschikking voor een kwaliteitsvol management van elk bouwproject. Share@Work is snel geïnstalleerd op de bouwplaats en eenvoudig te integreren in uw bestaande IT-structuur. Door Share@Work te koppelen aan uw HR-tools, vereenvoudigt u de loonadministratie.
Uw onderaannemers werken actief mee (registratie, aanleveren documenten...) wat u extra tijd en geld bespaart.

SHARE@WORK

Control, compliance and a smart building site

Share@Work levert slimme oplossingen voor elke bouwplaats die méér bieden dan tijdelijke toegangscontrole en persoonsregistratie. Met onze totaalaanpak verzamelen en chec- ken wij continu in real time alle verplichte documenten (RSZ, ketenaansprakelijkheid) zodat u als aannemer steeds in regel bent met de wetgeving. Wij melden mogelijke onregelmatigheden zodat u meteen actie kunt ondernemen en boetes vermijdt. Uw onderaannemers werken actief mee (registratie, aanleveren documenten...) wat u extra tijd en geld bespaart. Op elk moment heeft u alle relevante gegevens ter beschikking voor een kwaliteitsvol management van elk bouwproject. Share@Work is snel geïnstalleerd op de bouwplaats en eenvoudig te integreren in uw bestaande IT-structuur. Door Share@Work te koppelen aan uw HR-tools, vereenvoudigt u de loonadministratie.

Uw onderaannemers werken actief mee (registratie, aanleveren documenten...) wat u extra tijd en geld bespaart.

MEER TIJD

 • Snellere persoonsregistratie (ID, vergunningen, certificaten)
 • Optimale ondersteuning werfleider en back office
 • Gebruiksvriendelijke tools
 • Overzichtelijke rapportering en statistieken

MINDER MONKEY BUSINESS

 • Administratieve rompslomp beperkt tot het minimum
 • Persoonsregistratie gedelegeerd naar onderaannemers
 • Integratie met HR en bestaande IT-infrastructuur
 • Optimalisatie werkplanning en documentmanagement

MINDER BOETES

 • Permanente screening van aan- sprakelijkheden en wettelijke verplichtingen (RSZ, Artikel 30bis, Limosa, A1-certificaat)
 • Actiegerichte opsporing en melding van fouten
 • Versnel uw GDPR compliance

MEER VEILIGHEID

 • Altijd en overal in real time overzicht van wie wanneer op de bouwplaats is
 • Alle gegevens veilig in de cloud
...
SLUIT

MEER TIJD

De verdeling van het werk levert u een flinke tijdswinst op.

Share@Work is een gebruiksvriendelijk platform dat alle (onder)aannemers mee beheren – elk met specifieke rechten. Kortom: iedereen doet zijn eigen huiswerk. Bij een nieuwe werf wordt de hele samenwerking in kaart gebracht, te beginnen bij de aannemers en onderaannemers. Nadien worden er werknemers aan toegevoegd.

Zodra de werken beginnen, kan iedereen vlot in- en uitchecken. Waar u ook bent, u krijgt in realtime overzichtelijke rapporteringen en statistieken.

MINDER MONKEY BUSINESS

Share@Work neemt een flink deel van het administratieve werk uit uw handen. De invoering van gegevens is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen hoofdaannemer en onderaannemers. Ieder doet in het zijn deel van het werk. Noodzakelijke en wettelijke documenten worden op een uniforme manier geüpload door de onderaannemer.

Als de werf is uitgerust met toegangscontrole, dan wordt de toegang tot de werf mee geregeld door de informatie uit Share@Work. Een werknemer die over een geldige pas beschikt, kan via een tourniquet de werf betreden en wordt zo automatisch geregistreerd. Nieuwe werknemers kunnen zich via een self-service procedure aanmelden via Limosa, of identiteitskaart. Zo kan u zich als werfleider opnieuw concentreren op constructief werk in plaats van op administratieve rompslomp.

MINDER BOETES

Onverwachte Checkinatwork-controles zijn geen nachtmerrie meer. Op de werf zijn uitsluitend geregistreerde werknemers aanwezig met geldige documenten. Zelfs bij omvangrijke werven waar het haast onmogelijk is om alle gezichten te herkennen. Via overzichtelijke lijsten en een mobiele app heb je zelf tools om controles uit te voeren. Ook de ketenaansprakelijkheid (art.30bis) is gegarandeerd. Dankzij de duidelijk boomstructuur weet de RSZ wie aan wie factureert en vermijdt u boetes. Elektronische waarschuwingen van de site www.socialsecurity.be worden omgezet in taken om proactief toezicht te houden op de hiërarchie van onderaanneming.

Wanneer een nieuwe onderaannemer wordt toegevoegd, moet de hoofdaannemer dat goedkeuren. Share@Work checkt in dat geval of de onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft. Deze controle gebeurt elke maand opnieuw. De inhoudingsplicht wordt op deze manier gewaarborgd en gedocumenteerd.

MEER VEILIGHEID

Op uw werf lopen voortaan geen onbevoegden meer rond. Dit verhoogt de kwaliteit, vermindert misverstanden, werkongevallen en diefstal. Enkel door u erkende aannemers voeren opdrachten uit. Veiligheid wordt opnieuw een prioriteit.